• :
 • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ AN KHÊ - TỈNH GIA LAI
 • Nguyễn Thị Thanh Trà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Văn thư
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Văn thư-Lưu trữ
  • Email:
   thanhtrapgdak@gmail.com